LIBERO CE BLE

带有蓝牙功能的无线PDF温度记录仪、配有智能手机App
 
测量范围:-200至+400°C,外接Pt100温度探头
 
大容量存储,具有上化和北京DGM的鉴定报告,可安全空运
 

参数

产品类型:
记录仪/模块类型:
探头类型:
典型应用领域:
测量参数:
测量范围:
测量精度:

                                              报警:
                                              连接性:
                                              寿命:
                                              内存容量:
                                              尺寸:
                                              材质:
                                              证书:

 

PDF温度记录仪
具有蓝牙功能,配套智能手机App
Pt100温度探头
液氮罐,冰箱,培养箱,干冰监测等
温度
-200°C .. + 400°C
±0.4°C [-50.0°C .. -10.1°C]; /±0.3°C [-10.0°C .. +25.0°C]; /±0.5°C [+25.1°C ..+ 100.0°C] ; /±0.7°C [+100.1°C .. + 200.0°C]; /±1.1°C [+200.1°C .. + 400.0°C]; /±1.4°C [-200.0°C .. – 100.1°C]; /±1.0°C [-100.0°C .. -50.1°C];                                                     8级温度报警阈值,支持单次或累计延迟报警,MKT报警,持续时间/运行时间报警                                                             USB、蓝牙                                                                                                                                                                                                 14个月到 3年(取决于蓝牙的使用情况和低于0℃的环境温度)                                                                                                           75500个测量值                                                                                                                                                                                         95 x 41 x 11 mm                                                                                                                                                                                       ABS/PC塑料材料                                                                                                                                                                                       校验证书 | 上海化工院的货物运输条件鉴定书  | 北京DGM的航空运输条件鉴别书